Co warto wiedzieć o fakturze proforma?

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ odnajdziesz więcej informacji o tym, co oznacza faktura proforma.

Każdy kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, ale też i gros osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w ewidencji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, zatem raz za razem spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada jednak zatrzymać ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dokument handlowy, który rodzajem propozycji danej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi czy nabycia artykułów, czyli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, więc warunki transakcji w niej przedłożone mogą nadal podlegać negocjacjom.

Co musi znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma posiada te same dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych rabatów,
  • wskazanie terminu doręczenia towaru czy też wykonania usługi,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Należy też mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy odbiorca wpłaci już zaliczkę czy też wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.