Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących automatycznej windykacji? Zajrzyj na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/

Jest sporo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja – działania, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Choć określenie to większości ludzi niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego podejmuje się względem dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia taką samą liczbę paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakaś część opłat nie będzie wniesiona we wskazanym czasie zdecydowanie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może skonfigurować własne scenariusze działań podejmowanych wobec nieterminowych kontrahentów, wyznaczając m.in. przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, jeśli wspomniane powyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach bywa także przyczyną istotnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]