Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Jeżeli interesujesz się metodę kasową, koniecznie zajrzyj tu.

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki powinno się spełniać, by z niej korzystać?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi bądź sprzedane produkty. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w terminie i w konsekwencji narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na sprecyzowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, lecz powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi odradzają średnim przedsiębiorstwom metodę kasową?

Biura rachunkowe nieraz odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Przeważnie przyczyną tego jest problem z regularnym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Natomiast już przy stu lub więcej fakturach monitoring wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]