Złoto inwestycyjne i jego definicja

Szukasz złota lokacyjnego? Sprawdź https://tinyurl.com/yjsydawl.

Polacy sporo myślą o przyszłości i o przygotowaniu się na ewentualną “czarną godzinę”. Z tej przyczyny zazwyczaj zabiegają o to, by regularnie odkładać nadwyżkę pieniędzy na koncie lub na lokacie w banku. W ostatnim czasie jednak ta metoda jest coraz mniej opłacalna – małe oprocentowanie lokat i stała inflacja powodują, iż oszczędności nie zapewniają profitu, a właściwie to z biegiem lat ich siła nabywcza spada. Nie dziwi więc, że rośnie popyt na alternatywne formy inwestycji, w tym również zakup złota inwestycyjnego.

Złoto lokacyjne – monety bulionowe oraz płytki

Inwestycja w metale szlachetne polega na zakupie ich wtedy, kiedy ich wartość na rynku jest korzystna i ich odsprzedaży, jeśli ta wartość zacznie wzrastać. Ale warto zaznaczyć, iż nie każdy wyrób ze złota jest traktowany jako kruszec inwestycyjny, więc np. kolekcjonowanie złotych bransoletek nie można nazwać inwestycją w złocie. To, co jest złotem inwestycyjnym jest klarownie określone przez prawodawstwo naszego kraju, w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi jest to głównie złoto próby co najmniej 0.995 w sztabkach bądź płytkach. Tymczasem złote monety bulionowe muszą spełnić inne wymogi, aby być nazwane za złoto lokacyjne. Muszą mieć próbę 0.900 bądź wyższą, być wyemitowane nie wcześniej niż w 1800 roku i co ważne – muszą być uznawane jako środek płatniczy w państwie, które je wyemitowało. Monety lokacyjne to nie numizmaty, i nie traktuje się ich jako okazy kolekcjonerskie. Przepisy wymieniają jeszcze jedną kategorię złota lokacyjnego, czyli złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

Złoto lokacyjne – czy można kupić je online?

W asortymencie polskich dystrybutorów złota lokacyjnego bez problemu znaleźć można najpopularniejsze monety bulionowe z między innymi RPA czy Austrii, jak i złote sztabki. Zamówienia można składać także online i nie jest to oferta tylko dla dużych inwestorów. Ci z mniej zasobnym portfelem znajdą online szeroką ofertę sprzedaży złotych bulionówek o wadze 1/10, 1/4 bądź 1/2 uncji trojańskiej, jak i złota w pojedynczych sztabkach o wadze 1, 2 bądź 5 g. Nabyć można także złoto w „combibarach” pozwalających na odcięcie, a potem zbycie indywidualnych płytek kruszcu.

Nasza siedziba:
ADACTUS Sp. z o. o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Mob.: +48 880 555 111
E-mail: [email protected]