Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Kontenery na gruz zamówisz na ekombud.pl.

Część odpadów nie może być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z składowaniem i przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]