Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Więcej szczegółów o ochronie osób i mienia Kraków.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest bardzo dużo. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć ochraniany obszar stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasza siedziba:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]