Odpowiednią izolację fundamentów zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę domu

Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity grzybów i pleśni z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu lokatorów.

Kto wykona hydroizolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak wykorzystanie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również gruntowna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zbadać czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też wypada pozostawić profesjonalistom, bo częstym błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też zastosowanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych własności wodochronnych. Niewłaściwe ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.