Psychologiczne badania operatorów maszyn – po co się je wykonuje?

Dalsze informacje o badaniach operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się ze żmudną i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują też zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do pracy osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Liczy się szczerość i dokładność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają największe znaczenie w wypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie potrafiła w wystarczająco szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też predyspozycje do koncentracji uwagi, widzenia przestrzennego oraz oceny prędkości obiektów będących w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]