W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

W tym miejscu sprawdzisz, jak zamówić badania psychologiczne kierowców Bielsko.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego rodzaju badaniom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Zadaniem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek kierowcy, bo sprawdzane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, lecz jeżeli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania co rok.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]